แนะนำ SU:I Introduction

ขอแนะนำสวย พลาสติกเซอร์จิคอล คลินิกที่จะนำไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่แห่งการศัลยกรรม

NEW Paradigm, SU:I

สวย พลาสติกเซอร์จิคอล คลินิก มีโครงสร้างระบบศัลยกรรมที่โดดเด่นเป็นพิเศษในการศัลยกรรมตา, ยกกระชับ, ศัลยกรรมจมูก, ให้บริการด้านศัลยกรรมความงามมาตรฐานระดับสูงแก่คุณแบบ 1:1 โดยคุณหมอผู้อำนวยการ อันแทจู ศัลยแพทย์ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถด้านศัลยกรรมตกแต่งและมีประสบการณ์ในการดูแล ผ่าตัดคนไข้ด้วยตัวเองมามากกว่า 20 ปี

Since 1999
introduction sui surgery

สวย พลาสติกเซอร์จิคอล คลินิก

ให้คุณมากกว่าความสวยงาม

satisfaction beyond beauty

สวย พลาสติกเซอร์จิคอล คลินิก ภายใต้ระบบศัลยกรรมที่แตกต่างและกฎการศัลยกรรมที่ถูกต้อง
ด้วยความงามที่มีระดับมากขึ้นและความเป็นธรรมชาติ
เราขอสัญญาว่าจะมอบความพึงพอใจให้แก่คุณมากกว่าความสวยงาม

จุดเด่นของ สวย พลาสติกเซอร์จิคอล คลินิก

SU:I PLASTIC SURGERY SPECIAL POWER

มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใคร
เชิญมาท้าพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองแล้ววันนี้!

01

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ,
คุณหมอผู้อำนวยการอัน แทจู

เป็นคุณหมอผู้เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถที่มีศักยภาพ
ในการแข่งขันสูงมากที่สุดของ
สวย พลาสติกเซอร์จิคอล คลินิก

คุณหมอผู้อำนวยการอัน แทจู มีความเชื่อมั่นในตนเองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเกี่ยวกับด้านศัลยกรรม เป็นที่ยอมรับว่าเปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถด้านศัลยกรรม โดยได้เขียนหนังสือจำนวน 4 เล่ม ซึ่งเป็นตำราเฉพาะด้านเรื่องศัลยกรรม, นำเสนอวิทยานิพนธ์ 12 ครั้ง, อีกทั้งยังมีบรรยายและสาธิตหัตถการต่างๆกว่า 60 ครั้ง (อ่านเพิ่มเติม)

เขียนหนังสือเป็นตำราศัลยกรรม 4 เล่ม

คุณหมออัน แทจู สวย พลาสติกเซอร์จิคอล คลินิกได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถด้านศัลยกรรมจึงได้เข้าร่วมในฐานะผู้เขียนของตำราศัลยกรรมจำนวน 4 เล่ม

นำเสนอวิทยานิพนธ์ 12 ครั้ง & บรรยายและสาธิตหัตถการต่างๆแบบสดกว่า 60 ครั้ง

ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆของคุณหมออันแทจูผ่านทางการบรรยายและนำเสนอวิทยานิพนธ์, สาธิตหัตการต่างๆให้ดูแบบสด

2018 บรรยายในงานสัมมนาวิชาการนานาชาต โรงพยาบาลชังกุน ประเทศไต้หวัน

International Chang Gung Aesthtic Conference

2018 รับเชิญบรรยาย สมาคมศัลยกรรมตกแต่ง ประเทศไทย

The 28th Annual Meeting, Thailand

2017 รับเชิญบรรยาย สมาคมศัลยกรรมตาพุกคยอง ประเทศจีน

Chinese Society of eye Surgery, Beijing

รับเชิญไปบรรยายในงานประ ชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เช่น ที่ไต้หวัน, ไทย, จีน

ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆของคุณหมออันแทจูผ่านทางการบรรยายและนำเสนอวิทยานิพนธ์, สาธิตหัตการต่างๆให้ดูแบบสด

02

องค์ประกอบเฉพาะ ศัลยกรรมตา,
ยกกระชับ, ศัลยกรรมจมูก

สวย พลาสติกเซอร์จิคอล คลินิกให้บริการผ่าตัด ศัลยกรรมโดยมุ่งเน้นสาขาที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

ศัลยแพทย์ทุกคน โดยส่วนใหญ่สามารถทำการผ่าตัด ได้หลายอย่าง แต่ก็ไม่สามารถที่จะทำออกมาได้ดีทุกอย่าง สวย พลาสติกเซอร์จิคอล คลินิก เปิดดำเนินการโดยมุ่งเน้นเฉพาะการศัลยกรรม ตา, ยกกระชับ, ศัลยกรรมจมูก ซึ่งมั่นใจได้ว่าผลลัพธ์ออกมาดีแน่นอน

03

ทำการผ่าตัดให้เฉพาะส่วนที่
จำเป็นจริงๆต่อคนไข้เท่านั้น!

สวย พลาสติกเซอร์จิคอล คลินิก จะไม่แนะนำให้ผ่าตัดโดยเกินความจำเป็นอย่างเด็ดขาด

เรายินดีให้คำปรึกษาอย่างเต็มที่ พร้อมกับรับฟังความต้องการของคนไข้ให้มากที่สุด ประกอบกับความคิดเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะพิจารณาดูตามอาการของคนไข้แต่ละคน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สวยงาม เป็นที่พึงพอใจของคนไข้มากที่สุด

04

ระบบศัลยกรรมที่ดูแลแบบ 1 : 1

เรามีระบบศัลยกรรมที่ดูแลคนไข้แบบ 1 : 1 โดยคุณหมออันแทจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง ไม่ต้องกังวลเรื่องการสลับเปลี่ยนแพทย์ระหว่างการผ่าตัด

ที่สวย พลาสติกเซอร์จิคอล คลินิก คุณจะได้รับบริการด้านศัลยกรรมที่เป็นระบบ โดยคุณหมอผู้อำนวยการอันแทจู โดยคุณหมอผู้อำนวยการอันแทจู ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งจะเป็นผู้ตรวจรักษาและดูแลคนไข้ด้วยตัวเองในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ให้คำปรึกษาก่อนผ่าตัด, ทำการผ่าตัด ตลอดจนการดูแลหลังผ่าตัด

05

ระบบรับประกันความรับผิดชอบใน การผ่าตัด

สวย พลาสติกเซอร์จิคอล คลินิก ยินดีรับผิดชอบเกี่ยวกับผลผ่าตัดอย่างถึงที่สุด

สวย พลาสติกเซอร์จิคอล คลินิก ดำเนินการโดยระบบรับประกันความรับผิดชอบในการผ่าตัด และมีความรับผิดชอบสูงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในการสร้างความพึงใจแก่ลูกค้าและความ รับผิดชอบในผลผ่าตัด

06

แสวงหาความ งามที่ดูกลมกลืนและเป็นธรรมขาติ

สวย พลาสติกเซอร์จิคอล คลินิก จะช่วยค้นหาเสน่ห์เฉพาะตัวที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ

สวย พลาสติกเซอร์จิคอล คลินิก ดำเนินการผ่าตัดศัลยกรรมที่ดูกลมกลืนและเป็นธรรมชาติ
โดยจะค้นหาจุดเด่นเฉพาะตัวที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ และแก้ไขจุดบกพร่องอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อเพิ่มความงามให้กับตัวคุณ เชิญมาค้นหาเสน่ห์ความงามของตัวคุณได้ที่สวย พลาสติกเซอร์จิคอล คลินิก!

07

ระบบการดูแลหลังผ่าตัดที่พิถีพิถัน

สวย พลาสติกเซอร์จิคอล คลินิก พร้อมให้การดูแลคนไข้ อย่างละเอียดพิถีพิถันหลังผ่าตัดด้วยเช่นกัน

สวย พลาสติกเซอร์จิคอล คลินิก มีโปรแกรมดูแล หลังผ่าตัดที่หลากหลาย เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีและช่วยให้ร่างกายของคนไข้ฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้น
เราจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องการดูแลหลังผ่าตัด เนื่องจากเป็นพื้นฐานความเชื่อมั่นในผลผ่าตัดและความไว้วางใจของลูกค้า

MEET THE
SU:I PLASTIC SURGERY,
WE ARE EXPERT!

ระบบความปลอดภัย
สวย พลาสติกเซอร์จิคอล คลินิก

SU:I PLASTIC SURGERY SAFETY SYSTEM

การเริ่มต้นและสิ้นสุดการศัลยกรรมนั้น คือความปลอดภัยของคนไข้เสมอ
เรามีความพยายามและใส่ใจทุกรายละเอียดอย่างพิถิพิถัน เพื่อความปลอดภัยของโรงพยาบาลศัลยกรรมสวย

sui ระบบความปลอดภัย

ระบบความปลอดภัย สวย พลาสติกเซอร์จิคอล คลินิก

วินิจฉัยอาการต่างๆของคนไข้อย่างถูกต้องแม่นยำด้วยการปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในการผ่าตัดนั้น จะดำเนินการโดยเลือกวิธีผ่าตัดที่ได้รับการยืนยันว่าปลอดภัย ดีและเหมาะสมมากที่สุด ซึ่งจะช่วยให้ผลการผ่าตัดมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุด ลดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการผ่าตัด

ระบบการวางยา sui

ระบบการวางยาระงับความรู้สึกที่ปลอดภัย

ที่ สวย พลาสติกเซอร์จิคอล คลินิก การผ่าตัดสามารถดำเนินการได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิสัญญีวิทยาคอย เฝ้าสังเกตุการณ์ปฏิกิริยาตอบสนองของคนไข้แบบ real time

อุปกรณ์ฉุกเฉินของ sui

อุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆเตรียมพร้อมไว้เสมอ

จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ, ชุดกู้ภัยฉุกเฉิน,
เครื่องสำรองไฟ UPS ฯลฯ ไว้อย่างครบครันเสมอ
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสถาณการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะทำการผ่าตัด

เครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพ sui

ใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ยา ของแท้ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

เครื่องมือทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ยาทั้งหมดที่ใช้ในสวย พลาสติกเซอร์จิคอล คลินิก ล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เราคัดสรรแต่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเท่านั้น อีกทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆรวมถึงวัสดุที่ใช้ในการผ่าตัด ก็เลือกใช้แต่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับสูง

ระบบการจัดการสุขอนามัย sui

ระบบการจัดการสุขอนามัย & การป้องกันการติดเชื้อ

มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในห้องผ่าตัดอย่างสม่ำเสมอ, เครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ขณะทำการผ่าตัด หลังจากใช้งานเสร็จแล้วจะนำไปล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างละเอียดและบรรจุ ในหีบห่อหรือภาชนะที่สะอาดแยกตามประเภท

มีการฝึกอบรมความปลอดภัยให้พนักงาน sui

ฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยให้แก่พนักงาน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

สวย พลาสติกเซอร์จิคอล คลินิก เตรียมพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินของคนไข้ขณะผ่าตัด
โดยมีการจัดฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยให้แก่พนักงานสัปดาห์ละ 1 ครั้งเป็นปกติ

การพบกับหมอที่มีความสามารถเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

เทคนิคพิเศษและความเชี่ยวชาญของหมออันแทจู

นายแพทย์อันแทจูได้รับการยอมรับในความสามารถและความเชี่ยวชาญผ่านการบรรยายทั้งภายในและนอกประเทศ การนำเสนอผลงานวิจัย กิจกรรมการตีพิมพ์หนังสือ และประสบการณ์กับคนไข้โดยตรงมามากกว่า 20 ปี